Outsourcing

Jeśli  jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurencja......  nie ma sensu,

żebyśmy to robili więc powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my

Henry Ford, 1923r.    

Outsourcing kadrowo-płacowy

U podstaw strategii biznesowej firmy ProSolvo Outsourcing Kadrowo-Płacowy leży świadczenie usług służących podniesieniu efektywności organizacji. Podniesienie efektywności uzyskuje się przez zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym zadań pomocniczych, nie związanych bezpośrednio z uzyskiwaniem dochodu, co odciąża bieżącą działalność przedsiębiorstwa i pozwala skoncentrować się na najistotniejszych dla całej firmy zadaniach, w których osiąga przewagę konkurencyjną. Jest to outsourcing.

Outsourcing personalny

Outsourcing personalny (płac i kadr) powiązany jest z zasadą tworzenia tzw. „szczupłych” lub „odchudzonych” struktur organizacyjnych. Uważany jest również za podstawowy sposób na odejście od przedsiębiorstwa rozbudowanego i przez to nieefektywnego, również poprzez doskonalenie procesów obejmujących kadry i płace wewnątrz firmy.

Audyt kadr i płac

Outsourcing płac i usługi kadrowe można zdefiniować jako powierzenie zewnętrznej firmie świadczenia usługi kadrowo płacowej oraz wzięcia odpowiedzialności za część lub całość procesów zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności za sprawy kadrowe i sprawy płac. W takich przypadkach dział personalny Firmy ogranicza się do dostarczania informacji oraz koordynacji obsługi prowadzonej przez podmiot zewnętrzny. Dodatkowym zadaniem podmiotu zewnętrznego jest audyt kadr i płac.

Firma ProSolvo prowadzi profesjonalny audyt kadr i płac  oparty na procedurach Państwowej Inspekcji Pracy oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Audyt personalny

Przed wdrożeniem usługi prowadzenia kadr i płac konsultanci ProSolvo Outsourcing Kadrowo-Płacowy przeprowadzają szczegółowy audyt personalny, który jest podstawą do opracowania raportu obejmującego swym zakresem kadry i płace.

Korzystając z naszych usług mogą Państwo podnieść efektywność własnej Firmy, przez:

  • racjonalizację zatrudnienia (Dział Personalny)
  • możliwość  koncentracji na kluczowych dla biznesu zadaniach przedsiębiorstwa
  • oszczędność czasu kierownictwa firmy
  • optymalizację kosztów obsługi kadr i płac 
  • zminimalizowanie kosztów zarządzania kontraktem
  • podniesienie bezpieczeństwa spraw obejmujących kadry i sprawy płacowe
  • podniesienie elastyczności organizacji
  • nie ponoszenie ryzyka kosztów pozyskania i szkolenia kadry liczącej płace i obsługującej sprawy kadrowe, zakupu stosownego oprogramowania, wydzielenia powierzchni biurowej oraz jej wyposażenia
  • audyt personalny, weryfikację i standaryzację dokumentacji kadrowo płacowej. 

Usługi kadrowe

Jesteśmy gotowi sprostać tym wymaganiom. Wykonamy usługi kadrowe i usługi płacowe dla Państwa firmy na najwyższym poziomie. Współpracując z ProSolvo Outsourcing Kadrowo-Płacowy mają Państwo nieograniczony dostęp do naszej wiedzy i doświadczenia.
Naszym miejscem pracy jest Poznań ale świadczymy swoje usługi na terenie całego kraju.

Biuro rachunkowe Poznań

Prowadzenie księgowości oraz rachunkowości jest nieodłączną częścią funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Wyłączając z zakresu działalności firmy usługi księgowo-rachunkowe i zlecając je zewnętrznej firmie outsourcingowej można łatwiej zarządzać przedsiębiorstwem, a także ograniczyć koszty jego prowadzenia. Biuro rachunkowe Poznań rozliczane jest za efekty, nie zaś za czas przeznaczony na wykonanie określonych zadań. Dla przedsiębiorcy oznacza to najczęściej spore oszczędności. Dodatkowo korzystanie z usług biura rachunkowego pozwala uniezależnić się od różnych losowych zdarzeń, takich jak chociażby urlop pracownika na stanowisku księgowego.

Korzyści, jakie zyskuje przedsiębiorca to przede wszystkim kompleksowe usługi z zakresu księgowości i jednocześnie dostęp do wiedzy najlepszych specjalistów oraz nowoczesnych rozwiązań i technologii. Dzięki temu biuro rachunkowe Poznań jest zapewnieniem profesjonalnej obsługi oraz wymiernych korzyści.