Outsourcing

Jeśli  jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurencja......  nie ma sensu,

żebyśmy to robili więc powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my

Henry Ford, 1923r.    

Druki kadrowe i ZUS

Każdy pracownik kadr prowadząc dokumentację, naliczając składniki wynagrodzenia za pracę i ustalając wymiar składek na ubezpieczenia ZUS potrzebuje do pracy właściwe druki kadrowe. Wykonując tą pracę trzeba mieć pewność, że obsługa kadrowa działa zgodnie z przepisami. Mając dokumenty Firmy ProSolvo Outsourcing Kadrowo-Płacowy Kierownictwo Firmy będzie pewne, że  druki na których kadrowiec wypełni umowę o pracę, stworzy wypowiedzenie, porozumienie, aneks lub dokonuje wypłaty zasiłków odpowiadają wymogom prawnym.
Zlecając konsultantom ProSolvo Outsourcing Kadrowo-Płacowy wykonanie usług takich jak np. obsługa kadrowa i płacowa uzyskujemy do pobrania i użytkowania druki kadrowe i dokumenty ZUS. Stworzy to komfort pracy członkom naszej kadry, gdyż dokumenty ZUS Firmy będą od tej chwili poprawne również dla  pracownika kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Powieżenie nam obsługi kadrowej spowoduje, że wewnętrzny controlling kadrowy, badając funkcje personalne i przeglądając druki kadrowe nie wykaże nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Ponadto usługa ta ograniczy kontakt płatnika z ZUS.

Umowa o pracę na czas określony pdf 268.1kB
Pobierz
Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 pdf 52.7kB
Pobierz
Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego pdf 57.5kB
Pobierz
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pdf 178.4kB
Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek pdf 74.8kB
Pobierz